Kontorshotell eller hyra kontorsrum hos annat företag?

Digitaliseringen har inneburit i att det har blivit enklare för företag att vidare hyra ut outnyttjad yta på sina kontor, genom tjänster som exempelvis Workaround. Det här leder till att fler billiga kontorslösningar snabbt skapas, vilket innebär att det blir svårare för dig att hitta anledningar till varför du ska knyta dig till ett kontorshotell.

En motsättning mellan att hyra ett kontorsrum hos ett annat företag gentemot att vända sig till ett kontorshotell är bland annat konceptet med “paketpris” vid hyrning genom kontorshotell. I ett sådant paket ingår exempelvis receptionsservice och andra grundläggande kontorstillbehör, det vill säga klassiskt vanliga saker att ha på ett kontor. I slutändan leder allt detta till en högre hyra.

Detta kan du undvika om du istället hyr kontor eller kontorsplats hos ett annat företag där du, i och med det stora utbud som finns, kan utesluta service som inte fyller dina behov, och därmed hitta billigare kontor. Det finns även stora möjligheter i valet av lokalisering när det gäller kontor i Stockholm av denna typ, vilket kan vara positivt med tanke på dina transport- och kommunikationsmöjligheter.

Det är dock inte bara billigare hyra som är en logisk anledning till att inte knyta sig till ett kontorshotell. Genom att hyra in dig hos ett annat företag får du nämligen möjligheten till att hitta nya partners och chansen att jobba över organisatoriska gränser.