Uppsägningstid för kontor, vad är rimligt?

Vid ingående av hyresavtal så fyller uppsägningstiden en viktig funktion ifall du vill uppnå en hög flexibilitet, vilket allt fler arbetande efterfrågar när de ska hyra kontor eller kontorsplats.

För det första ska man ha klart för sig att ett hyresavtal kan skrivas antingen på obestämd eller bestämd tid. Ett avtal på obestämd tid behöver alltid sägas upp för att upphöra att gälla, där uppsägningstiden traditionellt sett har uppgått till 9 månader. I takt med att allt fler kontor och kontorsplatser av flexibel typ efterfrågas så finns det numer stora möjligheter till att undvika den här typen av stelbenta avtal. I och med att hyreslagen är tvingande för hyresgästens fördel så betyder det att du, i exempelvis ett snabbt växande modernt företag, kan avtala om en betydligt kortare uppsägningstid. Detta gör du alltså utan att hyresvärden överhuvudtaget kan utnyttja samma möjlighet, utan denne måste istället alltid vara ute 9 månader i förväg.

Så vad är egentligen en rimlig uppsägningstid på ett modernt kontor? För enskilda kontorsplatser på exempelvis ett kontorshotell i Stockholm så är 3 månader mer eller mindre standard idag, även fast 1 månad också går att få på vissa billigare platser.

Kontorsrum har istället ofta en längre uppsägningstid, ofta minst 3 månader, men kan även uppgå till 6 månader. Längre än så bör du dock inte behöva binda dig om du är ute efter ett modernt och flexibelt kontor.

Vad som passar dig beror på hur dina utsikter ser ut. Överlag går det att säga att ju större oklarheter som finns kring ditt kommande ytbehov, desto större värde bör du lägga i att nå större flexibilitet, och därmed kortare uppsägningstid.