Coworking-space är nytt, men vad är det?

Coworking går ut på att man befinner sig i en kontorsmiljö där man delar samma utrymme med andra företag. Detta uppmuntrar till en social arbetsplats med olika interaktioner och samarbeten. Det här sättet att jobba på är nytt, och det är framför allt små företag och entreprenörer som har dragit fördel av det. En social arbetsmiljö kan, utöver det sociala nätverkandet i sig, bidra till att man känner en ökad produktivitet.

Coworking leder till att företag tvingas jobba mer mobilt eftersom många av de platser som erbjuds är av det flexibla slaget. Därför kan det här vara något för dig, om det är så att du ser det som att en stor del av ditt arbete sker från en laptop. I och med att fler och fler har börjat med mobila arbetssätt så har det därför fått sina effekter på hur folk betraktar sin arbetsplats i sig. Idag värdesätter många därför att ha ett kontor där man förhandlat fram ett kort avtal med möjlighet till att skala upp eller ner sin verksamhet. Det här är en naturlig utveckling i och med att företag idag kan ha svårt att veta hur stort deras kontorsbehov kommer att vara i framtiden.

Genom att dela kontor med andra så får du synergieffekter som du annars går miste om. Att jobba över organisatoriska gränser, och på så sätt träffa nya människor, dela kunskaper mellan varandra och hitta nya sammanhang är något som allt fler värdesätter.

Idag finns det flera sätt att gå tillväga för att bli en del av ett coworking-space. Till exempel så erbjuder Workaround kontorsplatser i hela Stockholm, och har samlat en stor databas av kontor från olika aktörer som hyr ut kontor. Här kan du alltså direkt jämföra olika kontor och kontorsplatser på ett enkelt sätt.